Nazwa Gminy:
Typ Gminy:
Siedziba Gminy:

Kontakt:
tel.:
fax:
e-mail:

Wójt Gminy:
Sekretarz:
Skarbnik:
Przewodniczący
Rady Gminy:

 

Gmina Łęczyca
wiejska
99-100 Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 14

(24) 388 21 17
(24) 388 37 65
sekretariat@gminaleczyca.pl

Jacek Rogoziński
Monika Kilar-Błaszczyk
Agnieszka Kaszubska
Włodzimierz Starzyński

 

SYSTEM INFORMACJI
PRZESTRZENNEJ

 

MAPA EWIDENCYJNA DRÓG

 

MAPA TURYSTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Drukuj 
Gmina Łęczyca
tel. 0-24/ 388-21-17